Què és l'agregació de dades | Exemples d'agregació de dades

Bloc

Què és l'agregació de dades | Exemples d'agregació de dades

L’agregació de dades és un procés on es recopilen dades que s’expressen en forma de resum per a l’anàlisi estadística. L'agregació de dades es pot fer manualment o mitjançant un programari especialitzat anomenat agregació automatitzada de dades. Per exemple, les dades noves es poden agregar durant un període determinat per proporcionar estadístiques com ara la suma , comptar , mitjana , mínim , màxim. Un cop agregades i escrites les dades per visualitzar-les o informar-les, podeu analitzar-les per obtenir informació útil sobre recursos o grups de recursos concrets.

Què és l'agregació de dades

L’agregació de dades és qualsevol procés que inclou la recopilació de dades i que s’expressa en el formulari resum amb finalitats com ara l’anàlisi estadística. És essencial recopilar dades precises i d’alta qualitat i una quantitat prou gran com per obtenir resultats consistents. L’agregació de dades és beneficiosa per a tot, des de decisions sobre finançament o estratègia comercial fins a estratègies de producte, preus, serveis i màrqueting.

L’agregació de dades és un element de les solucions d’intel·ligència empresarial (BI). El personal d’agregació de dades o les bases de dades de cerca de programari troben dades de consulta de cerca rellevants i presenten les troballes de dades en un format resumit que sigui útil i útil per a l’usuari final o l’aplicació.

L’agregació de dades sol funcionar en big data o data marts que no proporcionen prou valor d’informació en el seu conjunt.

Hi ha dos tipus d’agregació de dades.

#sql #agregació de dades

appdividend.com

Què és l'agregació de dades | Exemples d'agregació de dades

L’agregació de dades és qualsevol procés que inclou la recopilació de dades i que s’expressa en el formulari resum amb finalitats com ara l’anàlisi estadística.