Quines són les diferències principals entre PHP 5 i PHP 7? | Aileensoul

Bloc

Quines són les diferències principals entre PHP 5 i PHP 7? | Aileensoul

Tot i que hi ha moltes versions de PHP, PHP 5 i PHP 7 són les més populars
entre els desenvolupadors. Per tant, sorgeix la pregunta: PHP7 vs PHP5: amb què hauríeu d’anar?https://www.aileensoul.com/article/php-5-vs-php-7-key-differences-between-php-5-and-php-7

## php5 ## php5vsphp7 ## php7www.aileensoul.com

Quines són les diferències principals entre PHP 5 i PHP 7? | Aileensoul

Tot i que hi ha moltes versions de PHP, PHP 5 i PHP 7 són els més populars entre els desenvolupadors. Per tant, sorgeix la pregunta: PHP7 vs PHP5: amb què hauríeu d’anar?