Funció virtual a C ++ Exemple | Tutorial de funcions virtuals C ++

Bloc

Funció virtual a C ++ Exemple | Tutorial de funcions virtuals C ++

La funció virtual C ++ és una funció membre declarada a la classe base i redefinida per una classe derivada. La funció virtual s’utilitza per indicar al compilador que realitzi un enllaç dinàmic o un enllaç tardà (és a dir, el compilador determina el tipus d’objecte que té i després lliga la trucada de funció) a la funció. Hem de crear un punter a la classe base i, a continuació, aquest punter fa referència a l’objecte de la classe derivada.Funció virtual en C ++

El polimorfisme es refereix a una propietat mitjançant la qual els objectes pertanyents a una classe diferent poden respondre al mateix missatge però de diverses formes. Quan hi ha funcions C ++ amb el mateix nom tant en una superclasse com en una subclasse, les funcions virtuals ofereixen al programador la possibilitat de trucar a una funció membre d'una classe diferent mitjançant la mateixa funció de trucada basada en contextos diferents.

com veure un twitter privat

# c ++ # c ++ funció virtualappdividend.com

Funció virtual a C ++ Exemple | Tutorial de funcions virtuals C ++

La funció virtual C ++ és una funció membre declarada a la classe base i redefinida per una classe derivada. Les funcions virtuals asseguren que es cridi una funció correcta per a l'objecte, independentment de l'expressió que s'utilitzi per fer una trucada de funció.