Validar el número de la targeta de crèdit GoLang | Expressió normal

Bloc

Validar el número de la targeta de crèdit GoLang | Expressió normal

Valideu els números de les targetes de crèdit a Golang mitjançant l’expressió regular.
Un exemple molt senzill per mostrar la validació de la targeta de crèdit a GoLang mitjançant diferents tipus de targeta de crèdit a les nostres aplicacions.
El paquet regexp implementa la cerca d’expressions regulars.

Enllaç de números de crèdit de prova: https://www.paypalobjects.com/en_GB/vhelp/paypalmanager_help/credit_card_numbers.htm
Targeta Regex de crèdit: https://gist.github.com/michaelkeevildown/9096cd3aac9029c4e6e05588448a8841
Paquet Regex: https://golang.org/pkg/regexp/

#golang #ValidateCreditCard #golangExemples #golangTutorials #golangCreditCardValidation #golangtutorial

#golang #validatecreditcard #go

www.youtube.com

Validar el número de la targeta de crèdit GoLang | Expressió normal

Valideu els números de les targetes de crèdit a Golang mitjançant l’expressió regular. Un exemple molt senzill per mostrar la validació de la targeta de crèdit a GoLang mitjançant diferents tipus de targeta de crèdit a les nostres aplicacions. El paquet regexp implementa la cerca d’expressions regulars.