Els 14 millors consells i trucs de la taula dinàmica d'Excel

Bloc

Els 14 millors consells i trucs de la taula dinàmica d'Excel

En aquest tutorial pas a pas, apreneu els 14 millors consells i trucs de taules dinàmiques principals a Microsoft Excel. Per exemple, utilitzeu el llenguatge natural per crear taules dinàmiques, obtenir estadístiques automàtiques sobre les vostres dades mitjançant ML, utilitzar diverses taules com a fonts, afegir camps calculats, filtrar ràpidament les dades amb slicers i línies de temps, crear taulers i molts més. Segur que portaran les vostres habilitats d’anàlisi amb elements pivotables al següent nivell. I el més important és que podreu respondre a les preguntes empresarials encara més ràpidament.

⌚ Marques de temps
0:00 Introducció
0:34 Taula dinàmica del llenguatge natural
2:37 Feu clic a Valors per obtenir més informació
3:18 Taula dinàmica amb diversos fulls
5:39 Disseny de camp i opcions d'ordenació
6:28 Camps calculats
7:30 Ordena els valors
7:57 Mostra el valor com a
9:14 Resumeix els valors
10:16 Talladora
11:37 Cronologia
12:25 Gràfics dinàmics
13:08 Dissenys de taules dinàmiques
14:46 Agrupació
15:16 Personalitzeu les etiquetes de les files
16:44 Finalitzar

Subscriure:

#excel

www.youtube.com

Els 14 millors consells i trucs de la taula dinàmica d'Excel

En aquest tutorial pas a pas, apreneu els 14 millors consells i trucs de taules dinàmiques principals a Microsoft Excel. Per exemple, utilitzeu el llenguatge natural per crear taules dinàmiques, obtenir estadístiques automàtiques sobre les vostres dades mitjançant ML, utilitzar diverses taules com a fonts, afegir camps calculats, filtrar ràpidament les dades amb slicers i línies de temps, crear taulers i molts més.