Intervals de temps amb PostgreSQL i TypeORM

Bloc

Intervals de temps amb PostgreSQL i TypeORM

A l’article anterior, hem analitzat diverses maneres d’emmagatzemar la data i l’hora amb PostgreSQL i TypeORM. Postgres també es pot gestionar intervals . Amb ells, podem emmagatzemar un període de temps.

Maneres d'emmagatzemar i mostrar intervals a PostgreSQL

Hi ha diverses maneres d’introduir i visualitzar valors d’interval. Per defecte, PostgresSQL representa intervals mitjançant un format anomenat postgres. Ho podem comprovar visualitzant el paràmetre IntervalStyle.

#javascript # node.js #sql

wanago.io

Intervals de temps amb PostgreSQL i TypeORM

Intervals de temps amb PostgreSQL i TypeORM. Analitzem el tipus de dades d’interval a PostgreSQL tant des del punt de vista de SQL com de TypeORM.