Three.js amb React Hooks

Bloc

Three.js amb React Hooks

En 7 senzills passos, afegiu una escena Three.js a una aplicació React i observeu com passa la màgia 3D.

  • Crea el teu projecte
  • Instal·leu i importeu Three.js
  • Importeu tres, useEffect i useRef
  • Copieu-enganxeu el nostre codi Three.js
  • Utilitzeu useRef per muntar l’escena al nostre div
  • Netejar les coses
  • Tocs finals

#javascript #react # desenvolupament web #threejs

javascript.plainenglish.io

Three.js amb React Hooks

Three.js amb React Hooks. En 7 senzills passos, afegiu una escena Three.js a una aplicació React i observeu com passa la màgia 3D. Crea el teu projecte; Instal·leu i importeu Three.js; Importa tres, useEffect i useRef; Copieu-enganxeu el nostre codi Three.js; Utilitzeu useRef per muntar l’escena al nostre div; Netejar les coses; Tocs finals