Supervisat vs No supervisat vs Aprenentatge de reforç | Tipus d’aprenentatge automàtic

Bloc

Supervisat vs No supervisat vs Aprenentatge de reforç | Tipus d’aprenentatge automàtic

Aquest vídeo tracta sobre els tipus d’aprenentatge automàtic: aprenentatge supervisat, aprenentatge no supervisat i aprenentatge de reforç.
En aquest vídeo sobre l’aprenentatge supervisat vs no supervisat vs reforç, analitzarem els tipus d’aprenentatge automàtic i els diferenciarem en funció d’uns quants paràmetres clau.Descarregueu aquí el fitxer del currículum del curs: https://drive.google.com/file/d/17i0c6SmncNuwSgr9W1MRRk3YYdEOP9Gd/view?usp=sharing

component de la barra de cerca de reacció

# aprenentatge automàticwww.youtube.com

Supervisat vs No supervisat vs Aprenentatge de reforç | Tipus d’aprenentatge automàtic

Aquest vídeo tracta sobre els tipus d’aprenentatge automàtic: aprenentatge supervisat, aprenentatge no supervisat i aprenentatge de reforç. En aquest vídeo sobre l’aprenentatge supervisat vs no supervisat vs reforç, analitzarem els tipus d’aprenentatge automàtic i els diferenciarem en funció d’uns quants paràmetres clau.