Desviació estàndard vs. Error estàndard

Bloc

Desviació estàndard vs. Error estàndard

Desviació estàndar
La desviació estàndard mesura la dispersió (variabilitat) de les dades en relació amb la mitjana. En termes senzills, el més proper a zero la desviació estàndard és més proper a la mitjana que són els valors del conjunt de dades estudiats. Com es va esmentar en un article anterior aquí sobre dades distribuïdes normalment, la distribució estàndard ens proporciona informació valuosa en termes del percentatge de dades que es troba dins d’1, 2, 3 desviacions estàndard de la mitjana.
Error comú
Hi haurà, per descomptat, diferents mitjans per a diferents mostres (d’una mateixa població), això s’anomena distribució de mostreig de la mitjana. Aquesta variació entre les mitjanes de diferents mostres es pot estimar mitjançant la desviació estàndard d’aquesta distribució de mostreig i és l’error estàndard de l’estimació de la mitjana. Ara, aquí és on tothom es confon, l’error estàndard és un tipus de desviació estàndard per a la distribució dels mitjans.# desviació estàndard # error estàndard # ciència-dades

towardsdatascience.com

Desviació estàndard vs. Error estàndard

Desviació estàndard La desviació estàndard mesura la dispersió (variabilitat) de les dades en relació amb la mitjana.