Exemple de funció SQL TRIM | funció trim () a SQL

Bloc

Exemple de funció SQL TRIM | funció trim () a SQL

La funció SQL TRIM s’utilitza per eliminar espais i caràcters dels dos extrems de la cadena. La funció TRIM () elimina el caràcter de l'espai O els altres caràcters especificats de l'inici o del final d'una cadena. Per defecte, la funció TRIM () elimina els espais inicials i finals d'una cadena.

Exemple de funció SQL TRIM

La sintaxi de la funció TRIM () és la següent.

TRIM ([removed_characters FROM] input_string)

Vegeu els paràmetres de la funció TRIM ().

  1. caràcters_eliminats: És una variable literal de qualsevol tipus de caràcter que no sigui LOB que conté caràcters que s'eliminaran.
  2. string_d'entrada: És una expressió que representa el tipus de personatges que cal eliminar.

#sql #sql retallar

appdividend.com

Exemple de funció SQL TRIM | funció trim () a SQL

Exemple de funció SQL TRIM | funció trim () a SQL. La funció SQL TRIM s’utilitza per eliminar espais i caràcters dels dos extrems de la cadena.