Exemple d'activador SQL | Activadors del tutorial SQL

Bloc

Exemple d'activador SQL | Activadors del tutorial SQL

SQL trigger és un programa emmagatzemat que la base de dades invoca automàticament quan es produeix qualsevol canvi en l'esdeveniment. El disparador es coneix com un tipus particular de procediment emmagatzemat perquè els activadors es diuen directament, cosa que no es fa en cas de procediments emmagatzemats.

laravel aconsegueix l'usuari actual

L'única diferència entre els activadors SQL i els procediments emmagatzemats és que cal anomenar-se explícitament al procediment emmagatzemat, mentre que els activadors SQL es diuen implícitament. Els activadors SQL s’invoquen quan s’insereix una fila en una taula o s’actualitzen les columnes.

Exemple SQL Triggers

Els activadors SQL són els programes emmagatzemats que s’activen o s’executen automàticament quan es produeixen alguns esdeveniments. És com la programació basada en esdeveniments. Els activadors s’escriuen per executar-se en resposta a qualsevol dels esdeveniments següents.

#sql #sql activador

appdividend.com

Exemple d'activador SQL | Activadors del tutorial SQL

SQL trigger és un programa emmagatzemat que la base de dades invoca automàticament quan es produeix qualsevol canvi en l'esdeveniment. El disparador és diferent dels procediments emmagatzemats.