Exemple de funció SQL STR | Funció STR () a SQL

Bloc

Exemple de funció SQL STR | Funció STR () a SQL

La funció SQL STR s'utilitza per convertir el valor numèric en un valor de caràcter. En altres paraules, s'utilitza per retornar una representació de cadena d'un nombre. La funció STR () retorna el número com una cadena. Si no hi ha prou longitud o decimal per mostrar la cadena resultant en funció dels paràmetres proporcionats, la funció arrodonirà el resultat.què fa el bloc de visualització

Funció SQL STR

A continuació es mostra la sintaxi de la funció STR ().

STR(number, length, decimals)

Paràmetres:

Número: El valor numèric que s'ha de convertir en una cadena.Llargada: La longitud de la cadena que inclou tots els dígits, decimals i signes i, com que és completament opcional, per defecte la longitud de la cadena resultant serà 10.

cerca javascript en cadena

Decimal: Nombre de llocs a la dreta del punt decimal del número a retornar. Ha de ser inferior o igual a 16 i, si és més gran de 16, la funció trunca el resultat a setze llocs a la dreta del punt decimal.#sql #sql str

appdividend.com

Exemple de funció SQL STR | Funció STR () a SQL

La funció SQL STR s'utilitza per convertir el valor numèric en un valor de caràcter. En altres paraules, s'utilitza per retornar una representació de cadena d'un nombre.