Exemple de procediment emmagatzemat SQL | Procediment emmagatzemat a SQL

Bloc

Exemple de procediment emmagatzemat SQL | Procediment emmagatzemat a SQL

El procediment emmagatzemat SQL és el codi SQL preparat que s’utilitza per estalviar temps i que es pot reutilitzar una i altra vegada. El codi de procediment emmagatzemat s’emmagatzema a la base de dades i ajuda a obtenir la sortida necessària passant paràmetres. Aquests procediments emmagatzemats s’utilitzen a PL / SQL o SQL SERVER.

PL / SQL és un llenguatge de consulta estructurat en blocs que ajuda els desenvolupadors a combinar la potència de SQL amb declaracions de procediment.

Procediment emmagatzemat SQL

Un procediment emmagatzemat és el codi SQL preparat que podeu desar perquè el codi es pugui tornar a utilitzar una i altra vegada.

Per tant, si teniu la consulta SQL que escriviu una vegada i una altra, deseu-la com a procediment emmagatzemat i truqueu-la per executar-la.

També podeu passar paràmetres a un procediment emmagatzemat perquè el procediment emmagatzemat pugui actuar en funció dels valors dels paràmetres que es passin.

El procediment pot ser una funció o un mètode que es pot invocar mitjançant activadors, aplicacions en Java o PHP, etc.

#sql #php # pl / sql #sql server #java

appdividend.com

Exemple de procediment emmagatzemat SQL | Procediment emmagatzemat a SQL

El procediment emmagatzemat SQL és un codi SQL preparat que s’utilitza per estalviar temps i que es pot reutilitzar una i altra vegada. Aquests procediments emmagatzemats s’utilitzen a SQL SERVER.