Tutorial d'exemple d'operador SQL I NO

Bloc

Tutorial d'exemple d'operador SQL I NO

Els operadors SQL AND, OR i NOT s’utilitzen per filtrar els registres en funció d’una o més condicions. Els operadors AND, OR s’utilitzen amb la clàusula where. També es pot combinar amb els operadors NOT. L'operador AND OR també es coneix com a operadors conjuntius.

SQL I O NO Operador

L'operador AND, OR també es coneix com a operadors conjuntius.

  1. L'operador AND només mostra el registre si les condicions separades per l'operador AND resulten en True. Totes les condicions separades per l'operador AND haurien de ser certes; en cas contrari, no mostrarà tots els registres.
  2. L'operador OR mostra els registres si alguna de les condicions separades per l'operador OR resulta en True.
  3. L'operador NOT mostra el registre si la condició és falsa.

#sql #conjunctive #operator

appdividend.com

Tutorial d'exemple d'operador SQL I NO

Els operadors SQL AND, OR i NOT s’utilitzen per filtrar els registres en funció d’una o més condicions. Els operadors AND, OR s’utilitzen amb la clàusula where.