Exemple de paraula clau SQL diferent | Instrucció distintiva a SQL

Bloc

Exemple de paraula clau SQL diferent | Instrucció distintiva a SQL

SQL distinct és una declaració incorporada que s'utilitza per eliminar registres duplicats d'una columna en el moment de mostrar els conjunts resultants de qualsevol taula que estigui present a una base de dades. Si voleu eliminar elements duplicats del conjunt de resultats finals, SQL Distinct és la solució al vostre problema. Filtra els elements duplicats i retorna valors únics de la taula.

La paraula clau diferent s'utilitza amb la sentència select per obtenir valors únics d'una taula. També hi ha alguna situació en què hi ha diversos registres duplicats. Per tant, té més sentit recuperar valors únics en lloc de recuperar registres duplicats.

SQL Exemple distint

La sentència SQL Select DISTINCT s'utilitza per retornar els diferents valors (diferents).

Dins d’una taula, una columna sovint conté molts valors duplicats; i de vegades només voleu enumerar els diferents valors (diferents).

#Sintaxi

Select distinct column1, column2, …., column n from table_name where[condition];

#sql #sql diferent

appdividend.com

Exemple de paraula clau SQL diferent | Instrucció distintiva a SQL

SQL distinct s’utilitza per eliminar registres duplicats d’una columna en el moment de mostrar els conjunts resultants de qualsevol taula que estigui present en una base de dades.

philo.com/roku activat