Registre centralitzat Spring Boot amb Graylog

Bloc

Registre centralitzat Spring Boot amb Graylog

Els registres són una part essencial de qualsevol sistema, us proporcionen informació detallada sobre la vostra aplicació, què fa el vostre sistema i què va causar l’error si alguna cosa no funcionava bé.

Gairebé tots els sistemes generen registres d’una forma o altra, aquests registres s’escriuen als fitxers de les unitats locals. La depuració de l'error en una aplicació de producció a través de centenars de fitxers de registre i en centenars de servidors pot ser molt llarga i complicada. Un enfocament d’aquest problema és crear un sistema de gestió de registres centralitzat que pugui recollir i agregar diferents tipus de registres en una ubicació.

Què és Graylog?

Graylog és una plataforma potent que permet una fàcil gestió de registres tant de dades estructurades com no estructurades juntament amb aplicacions de depuració. Es basa en Elasticsearch, MongoDB i Scala. Graylog té un servidor principal, que rep dades dels seus clients instal·lats en diferents servidors, i una interfície web, que visualitza les dades i permet treballar amb registres agregats pel servidor principal.

#java #docker #spring boot 2.2 #graylog

dzone.com

Registre centralitzat Spring Boot amb Graylog

Registre centralitzat Spring Boot amb Graylog. En aquest article, explicaré com centralitzar els registres de la vostra aplicació Spring Boot amb Graylog.