Joc de serps barrejat amb el joc de la vida de Conway per a pitó

Bloc

Joc de serps barrejat amb el joc de la vida de Conway per a pitó

SnakeOfLife

Joc de serps barrejat amb Game of Life de ConwayLes regles són les mateixes que un joc de serps normal, però heu d’evitar les cèl·lules creades per Game of Life de Conway. S’afegeixen nous patrons cada 3, 2 o 1 menjar (segons el nivell escollit). No obstant això, si una d’aquestes cèl·lules està en contacte amb els aliments, es converteix en aliment.

Requisits

  • numpy
  • Pygame

Ús

Podeu passar el nivell (1 a 3) com a argument; per defecte serà 1.python snakeoflife.py 3

...

#games #snake game mixed with conway's game of life for python #snake game mixed # conway's game of life #python # conway'spythonawesome.com

Joc de serps barrejat amb el joc de la vida de Conway per a pitó

En aquest tutorial, aprendrem el joc Snake barrejat amb el joc de la vida de Conway per a Python.