Singleton vs. classes estàtiques en C #

Bloc

Singleton vs. classes estàtiques en C #

Quan desenvolupeu aplicacions a .NET Core, sovint és possible que necessiteu una única instància compartida d'una classe. Els casos d'ús típics serien una instància de LogManager, StateManager, etc. Podeu utilitzar una classe singleton o una classe estàtica per aconseguir-ho. La decisió de triar (individual o estàtica) depèn de diversos factors. En aquest article s’expliquen les classes singleton i les classes estàtiques i quan hauríem d’utilitzar-ne una contra l’altra.

Per treballar amb els exemples de codi proporcionats en aquest article, haureu d'instal·lar Visual Studio 2019 al vostre sistema. Si encara no en teniu cap còpia, podeu fer-ho descarregueu Visual Studio 2019 aquí . Tu pots descarregueu .NET 5.0 des d’aquí .

# c # #singleton # classes estàtiques

www.infoworld.com

Singleton vs. classes estàtiques en C #

En aquest article s’explica sobre classes individuals i estàtiques i quan hauríem d’utilitzar-les una sobre l’altra.