Configuració de Jenkins a Ubuntu amb Vagrant

Bloc

Configuració de Jenkins a Ubuntu amb Vagrant

En aquest exemple, instal·larem Jenkins a l’Ubuntu 14.04, farem configuracions bàsiques i accedirem a Internet amb ngrok. El ngrok s'executarà a la màquina amfitrió, però, no en una caixa vagabunda. Visita Jenkins oficial , instal·lant Jenkins a Ubuntu i faldilla pàgines per obtenir més informació. Jenkins requereix un servidor web instal·lat al vostre sistema, de manera que utilitzarem apache com a servidor web.

Servidor Apache

Suposo que ja l’heu instal·lat i està en funcionament. La meva és accessible mitjançant http://192.168.10.11 Adreça IP. Assegureu-vos que també hi pugueu accedir mitjançant http://localhost o el que estigui fixat.

#jenkins #linux #vagrant #ubuntu

www.inanzzz.com

Configuració de Jenkins a Ubuntu amb Vagrant

Configurar Jenkins a Ubuntu amb Vagrant i accedir-hi a Internet amb ngrok. En aquest exemple, instal·larem Jenkins a l'Ubuntu 14.04, farem configuracions bàsiques i accedirem a Internet amb ngrok. El ngrok s'executarà a la màquina amfitrió, però, no en una caixa vagabunda.