Protecció de les funcions de l'Azure mitjançant l'autenticació de certificats

Bloc

Protecció de les funcions de l'Azure mitjançant l'autenticació de certificats

En aquest article es mostra com protegir les funcions d'Azure mitjançant certificats X509. El client ha d’enviar un certificat específic per accedir a la funció Azure.Blogs de la sèrie

  • Protecció de les funcions de l'Azure mitjançant claus d'API
  • Protecció de les funcions de l'Azure mitjançant l'autenticació de certificats

Configureu la funció Azure per requerir certificats

S'utilitza un pla dedicat (servei d'aplicacions), de manera que es poden configurar els certificats com a obligatoris per a totes les sol·licituds entrants. Les funcions d'Azure s'allotgen mitjançant un servei d'aplicació Azure dedicat. Ara es pot obligar el servei d'aplicacions d'Azure a requerir certificats.#app service #azure #authn #certificate

damienbod.com

Protecció de les funcions de l'Azure mitjançant l'autenticació de certificats

En aquest article es mostra com protegir les funcions d'Azure mitjançant certificats X509. El client ha d’enviar un certificat específic per accedir a la funció Azure. Codi: blocs de la sèrie Securing Azur ...