Rust vs Go en desenvolupament web de backend

Bloc

Rust vs Go en desenvolupament web de backend

Rust and Go són dos grans èxits en l’àmbit del desenvolupament modern del llenguatge de programació. Els dos idiomes competeixen pel que fa al desenvolupament web de backend ... i és un ferotge competició. Per exemple, la popular aplicació de comunicació Discord acaba de començar a canviar els serveis Go per Rust per augmentar el rendiment.

Els dos idiomes són nous, tenen comunitats en creixement i són ràpids i eficients. Quan es tracta d’arquitectures, marcs i aplicacions de microserveis, Rust and Go són noms coneguts.

Semblances

Rust and Go comparteix molts trets, sobretot quan es tracta d’enginyeria web. Tots dos ho tenen biblioteques estàndard riques , tot i que Go sol tenir més protocols centrats en Internet, com ara HTTP suportat fora de la caixa. Els dos idiomes ho són codi obert , és a dir, cap empresa retirarà el codi font de sota nostre aviat. Go and Rust són novetats, cosa que significa que no inclouen el bagatge heretat i de compatibilitat amb versions anteriors que trobareu amb llenguatges com Java i Javascript.

Dit això, també hi ha algunes diferències clau:

  • Rendiment
  • Gestió de la memòria
  • Velocitat de desenvolupament
  • Concurrència

#golang #rust #go # desenvolupament web

qvault.io

Rust vs Go en desenvolupament web de backend

Rust vs Go in Backend Web Development: Rust and Go són dos grans èxits en l’àmbit del desenvolupament modern del llenguatge de programació. Quan es tracta d’arquitectures, marcs i aplicacions de microserveis, Rust and Go són noms coneguts.