Components reactius reutilitzables per a CMS sense cap

Bloc

Components reactius reutilitzables per a CMS sense cap

Els CMS sense cap s’encarreguen de gestionar i publicar contingut (normalment mitjançant un CDN). Són completament agnòstics perquè el client de frontend obtingui les dades.
Aquest desacoblament entre la gestió de dades i la interfície d’usuari ens proporciona més flexibilitat en la manera de mostrar el nostre contingut, tant pel que fa a l’aspecte visual com per la tecnologia que escollim. També fa que el contingut estigui disponible per a diverses aplicacions i pàgines en lloc d’un únic lloc web, construït amb un CMS monolític tradicional.

#javscript #react #cms #reactjs

blog.bitsrc.io

Components reactius reutilitzables per a CMS sense cap

Quan es reuneixen el desenvolupament basat en components i la gestió de contingut de components. Els CMS sense cap s’encarreguen de gestionar i publicar contingut (normalment mitjançant un CDN). Són completament agnòstics perquè el client de frontend obtingui les dades. Aquest desacoblament entre la gestió de dades i la interfície d’usuari ens proporciona més flexibilitat en la manera de mostrar el nostre contingut, tant pel que fa a l’aspecte visual com per la tecnologia que escollim. També fa que el contingut estigui disponible per a diverses aplicacions i pàgines en lloc d’un únic lloc web, construït amb un CMS monolític tradicional.