REST API Crash Course | Tutorial API complet de Python

Bloc

REST API Crash Course | Tutorial API complet de Python

Aquest és el vídeo que necessiteu si sou nou a les API REST o teniu dificultats per entendre els conceptes i com fer-ne un. Utilitzem Python, flask, SQLAlchemy i SQLite en aquest vídeo. Una API REST ens permet implementar la capacitat CRUD sobre HTTP (Internet). Per tant, podem crear (POST), llegir (GET), actualitzar (PUT) i suprimir (DELETE) dades mitjançant una sol·licitud web.

Marques de temps:
00:00 - Introducció
05:15: exemple d'aplicació API
09:15 - Per què és important una API
15:00 - Mètodes HTTP
16:45 - POST vs PUT
20:56 - Consumiu l'API StackOverflow
27:44 - Configuració de la nostra pròpia API Python
31:13 - Configuració de la sol·licitud GET
32:04 - Configuració del model de base de dades per a SQLAlchemy
39:10 - OBTÉ dades amb query.all
41:56 - GET dades per identificador amb paràmetre
44:19 - Introducció a la xarxa d'eines per a desenvolupadors
45:03 - POST un nou disc
47:15 - Introducció al carter
49:21 - ESBORRAR dades
51:46 - Conclusió

Subscriure: https://www.youtube.com/channel/UCZUyPT9DkJWmS_DzdOi7RIA

#python

www.youtube.com

REST API Crash Course | Tutorial API complet de Python

Notes de l'API REST GRATU --TA: https://www.calcur.tech/notes-rest-api Aquest és el vídeo que necessiteu si sou nou a les API REST o teniu dificultats per entendre ...