Aprenentatge de reforç amb OpenAI GYM

Bloc

Aprenentatge de reforç amb OpenAI GYM

Aprenentatge de reforç amb OpenAI GYM
Anem a explorar alguns dels trencaclosques d’aprenentatge profund del gimnàs openAI, a més d’atrapar un agent per jugar-los. openAI gym és gairebé com un gimnàs per provar els nostres diferents algorismes d'aprenentatge de reforç en diversos entorns simulats amb l'objectiu general de maximitzar la recompensa d'interaccionar amb això environment.so vegem què és Aprenentatge de reforç

# aprenentatge de reforç # intel·ligència artificial # aprenentatge automàtic #gimnàs obert

medium.com

Aprenentatge de reforç amb OpenAI GYM

Anem a explorar alguns dels trencaclosques d’aprenentatge profund del gimnàs openAI, a més d’atrapar un agent per jugar-los. el gimnàs openAI és força ...