React + Stripe: accepta el pagament mitjançant Paymentintent Api i guarda les dades de la targeta

Bloc

React + Stripe: accepta el pagament mitjançant Paymentintent Api i guarda les dades de la targeta

React + Stripe: accepteu el pagament mitjançant l'API PaymentIntent i deseu les dades de la targeta

Imatge per publicar

En aquesta primera part de la sèrie, utilitzarem l’API Stripe PaymentIntent per acceptar un pagament, crear un client Stripe i desar les dades de la targeta per a futurs pagaments.

Farem servir React per al frontend i Node per al servidor.

Accepteu un pagament

1. Configureu el servidor

  • Instal·leu la biblioteca de Stripe Node
npm install --save stripe
  • Creeu un PaymentIntent
// Specify Stripe secret api key here const stripe = require('stripe')('stripe_secret_api_key'); // Create a PaymentIntent with the order amount and currency const paymentIntent = await stripe.paymentIntents.create({ amount: 1200, // Specify amount here currency: 'usd' // Specify currency here }); // Return client secret res.send({ clientSecret: paymentIntent.client_secret });

#nodejs #javascript # desenvolupament web

medium.com

React + Stripe: accepta el pagament mitjançant Paymentintent Api i guarda les dades de la targeta

En aquesta primera part de la sèrie, utilitzarem l'API Stripe PaymentIntent per acceptar un pagament, crear un client Stripe i desar les dades de la targeta ...