React Redux Firebase Authentication: usuari i registre

Bloc

React Redux Firebase Authentication: usuari i registre

Hola nois, en aquest vídeo realitzarem l'autenticació de firebase mitjançant firebase i Redux a la nostra aplicació React. L’usuari tindrà la possibilitat d’iniciar sessió amb correu electrònic / contrasenya o mitjançant xarxes socials com Google + o Facebook.#react #firebase

www.youtube.com

React Redux Firebase Authentication: usuari i registre

React Redux Firebase Authentication: Identificació i registre d'usuari | Inici de sessió a les xarxes socials mitjançant Firebase. En aquest vídeo realitzarem la realització de firebase authenticat