React Consulta amb GraphQL | react-query graphql

Bloc

React Consulta amb GraphQL | react-query graphql

React-Query amb GraphQL No cal que utilitzeu Apollo ni Relay per obtenir dades d'una API GraphQL. React-Query és agnòstic i podeu obtenir dades de qualsevol API.

Obteniu informació sobre com fer-ho en aquest vídeo. Estic fent servir react-query en combinació amb graphql-request i graphql-tag.

Apreneu també a incloure capçaleres amb un testimoni d’autorització i variables a la consulta.

Reposició de Github: https://github.com/weibenfalk/react-query-graphql

#react #reactjs #graphql #javascript #developer

www.youtube.com

React Consulta amb GraphQL | react-query graphql

React-Query amb GraphQL No cal que utilitzeu Apollo ni Relay per obtenir dades d'una API GraphQL. React-Query és agnòstic i podeu obtenir dades de qualsevol API. Obteniu informació sobre com fer-ho en aquest vídeo. Estic fent servir react-query en combinació amb graphql-request i graphql-tag.