Exemple de funció incorporada Python Min i Max

Bloc

Exemple de funció incorporada Python Min i Max

Python min () és una funció incorporada que retorna el més petit de tots els valors d'entrada. Python max () és una funció incorporada que retorna el més gran dels valors d'entrada. Si es demana al mètode min () un iterable, retorna l’element més petit d’aquest objecte iterable. Si l'objecte iterable és buit, es retornarà el valor per defecte si es proporciona. En cas contrari, es crea l'excepció ValueError.

Exemple de funció Python Min i Max

Si es crida la funció min () amb els múltiples arguments, retorna el més petit. El mateix per al mètode max (), si es crida amb diversos arguments, retorna el més gran.

Vegeu la sintaxi de la funció Python min ().

min(iterable[, default=obj, key=func])

A la funció anterior, es requereix un argument que sigui un objecte iterable.

automatitzar informes amb python

#python #python mínim #python màx

appdividend.com

Exemple de funció incorporada Python Min i Max

Python min () és una funció incorporada que retorna el més petit de tots els valors d'entrada. Python max () és una funció incorporada que retorna el valor més gran d'entrada.