Llista Python Elimina duplicats

Bloc

Llista Python Elimina duplicats

Les moltes maneres d’eliminar els duplicats d’una llista de Python

A la llista Python, elimineu els duplicats mitjançant:Sortida:

['b', 'a', 'c']

O si us interessa la comanda, feu-ho així:Sortida:

experiència virtual en enginyeria de programari jp morgan
['a', 'b', 'c']

Com funciona

Aquest enfocament funciona convertint una llista en un diccionari i després de nou en una llista.Funciona perquè un diccionari (o un diccionari ordenat) no pot tenir claus duplicades. Per tant, el dict.fromkeys() El mètode ha d’eliminar els duplicats abans de convertir la llista en un diccionari.

Després de la conversió, el diccionari té tots els elements de la llista com a claus sense duplicats. Si torneu a convertir aquest diccionari a una llista, us tornarà la llista original amb els duplicats eliminats.

# desenvolupament de programari # programació # python # ciència-de-dades # educació

autenticació d’anuncis azur angular

medium.com

Llista Python Elimina duplicats

Llista Python Elimina duplicats. Les moltes maneres d’eliminar els duplicats d’una llista de Python.