Python: comproveu si la variable és una cadena

Bloc

Python: comproveu si la variable és una cadena

Python és un llenguatge de tipus dinàmic i els tipus de dades variables s’inferen sense la intervenció explícita del desenvolupador.

Si tinguéssim un codi que requereixi una cadena per funcionar correctament però no tinguessin suggeriments de tipus, que són opcionals, com podem evitar errors si la variable utilitzada no és una cadena?

En aquest tutorial, veurem com comprovar si una variable és una cadena a Python, mitjançant les funcions type () i isinstance (), així com l’operador is:

Comproveu si la variable és una cadena amb tipus ()
Comproveu si la variable és una cadena amb operador
Comproveu si la variable és una cadena amb isinstance ()
Els desenvolupadors solen utilitzar type () i, però, poden limitar-se en determinats contextos; en aquest cas, és millor utilitzar la funció isinstance ().

#python # comproveu si és variable

La consulta jpa uneix dues taules

stackabuse.com

Python: comproveu si la variable és una cadena

Python és un llenguatge de tipus dinàmic i els tipus de dades variables s’inferen sense la intervenció explícita del desenvolupador. Si tinguéssim un codi que requereixi una cadena per funcionar correctament però no tinguessin suggeriments de tipus, que són opcionals, com podem evitar errors si la variable utilitzada no és una cadena? En aquest tutorial, veurem com comprovar si una variable és una cadena a Python, utilitzant les funcions type () i isinstance (), així com l’operador is: * Comproveu si la variable és un St