Una guia pràctica de símbols en JavaScript

Bloc

Una guia pràctica de símbols en JavaScript

S'ha introduït JavaScript símbols a ES6 com a forma d’evitar col·lisions de noms de propietats. Com a bonificació addicional, els símbols també proporcionen una manera de simular propietats privades a JavaScript 2015-2019.

Introducció

La forma més senzilla de crear un símbol a JavaScript és trucar al Symbol() funció. Les 2 propietats clau que fan que els símbols siguin tan especials són:

  1. Els símbols es poden utilitzar com a claus d'objecte. Només es poden utilitzar cadenes i símbols com a claus d'objecte.
  2. Mai hi ha dos símbols iguals.
const symbol1 = Symbol(); const symbol2 = Symbol(); symbol1 === symbol2; // false const obj = {}; obj[symbol1] = 'Hello'; obj[symbol2] = 'World'; obj[symbol1]; // 'Hello' obj[symbol2]; // 'World'

Tot i que el Symbol() trucada fa que sembli que els símbols són objectes, els símbols en realitat són un tipus primitiu a JavaScript . Utilitzant Symbol com a constructor amb new llança un error.

const symbol1 = Symbol(); typeof symbol1; // 'symbol' symbol1 instanceof Object; // false // Throws 'TypeError: Symbol is not a constructor' new Symbol();

#javascript # es6 #programming #developer

thecodebarbarian.com

Una guia pràctica de símbols en JavaScript

El símbol és un primitiu tipus de dades de JavaScript. La forma més senzilla de crear un símbol a JavaScript és trucar a la funció Symbol (). Els símbols es poden utilitzar com a claus d'objecte. Només es poden utilitzar cadenes i símbols com a claus d'objecte. L'ús de Symbol com a constructor amb un nou llançament d'error.