Potencieu les canonades GitLab Auto DevOps amb Crossplane

Bloc

Potencieu les canonades GitLab Auto DevOps amb Crossplane

La majoria de les vegades, la fase de prova automatitzada de la canonada CI requereix subministrar una base de dades perquè l’aplicació empresarial es pugui provar en la seva totalitat.
En aquesta guia subministrarem una base de dades Postgres gestionada a la plataforma de núvol de Google mitjançant Crossplane i el gasoducte Auto DevOps de GitLab com a part de CI.
Una mica més sobre Auto DevOps, aplicacions gestionades de GitLab i Crossplane de GitLab a les seccions següents.

#devops #gitlab #crossplane

www.infracloud.io

Potencieu les canonades GitLab Auto DevOps amb Crossplane

Proporcionar un servei de base de dades gestionada al núvol mitjançant Crossplane mitjançant una canonada GitLab Auto DevOps CI a kubernetes.