Transferència d'estil neuronal: transferència d'estil ràpid

Bloc

Transferència d'estil neuronal: transferència d'estil ràpid

Aquesta és la part 2 de les sèries de transferència d’estils, aquí tractem la transferència ràpida d’estils mitjançant autoencoders amb teoria i implementació a TensorFlow.
Aquesta és la segona part de la transferència d'estils neuronals en aquesta part que tractem amb una altra tècnica de transferència d'estils que podem anomenar Fast Style Transfer. Això és un seguiment de la publicació anterior si esteu llegint directament la seva segona part, llavors us recomano que llegiu la part anterior primer, ja que se segueixen molts temes d’aquesta publicació.
En la transferència d’estils gatys, no estem entrenant cap xarxa, només estem optimitzant la imatge de sortida pel que fa a la funció de pèrdua (style_loss + content_loss) i l’optimització requereix cert nombre de rondes, per això és un procés molt lent per generar la imatge amb estil. Utilitzeu aquesta tècnica per a vídeos en temps real.

#tensorflow #painting # style-transfer #python # deep-learning

medium.com

Transferència d'estil neuronal: transferència d'estil ràpid

Aquí tractem la transferència ràpida d'estils mitjançant codificadors automàtics amb teoria i implementació a TensorFlow.