Microserveis .NET amb DAPR

Bloc

Microserveis .NET amb DAPR

Dapr és un temps d'execució portàtil basat en esdeveniments que facilita als desenvolupadors la creació d'aplicacions de microservei resistents que s'executin al núvol i a la vora.

En aquest episodi, Aman Bhardwaj s’uneix a Cecil per parlar sobre quins tipus de problemes DAPR intenta resoldre Dapr per als desenvolupadors que construeixen microserveis. També rebem algunes demostracions sobre com utilitzar l'SDK .NET per a Dapr.

[00:55] - Què és Dapr?
[06:35] - Quina mida té Dapr?
[09:00] - L'SDK .NET per a Dapr
[10:50] - Darp 's Actor runtime
[17:12] - Demo de Dapr Actors
[23:20]: client .NET de Dapr amb GRPC
[26:08] - ASP.NET Integració bàsica
[31:45]: comunitat de codi obert de Dapr

Dapr
https://dapr.io/

el Sr. APR bloc
https://blog.dapr.io/posts

Dapr a GitHub
https://github.com/dapr

#microservices #dotnet #programming #developer

www.youtube.com

Microserveis .NET amb DAPR

Microserveis .NET amb DAPR. Què és Dapr? Quina mida té Dapr? quins tipus de problemes DAPR intenta resoldre Dapr per als desenvolupadors que construeixen microserveis. També rebem algunes demostracions de com utilitzar l'SDK .NET per a Dapr.