Nest, Axios, React, React Native Architecture Speedrun

Bloc

Nest, Axios, React, React Native Architecture Speedrun

Veiem amb quina rapidesa podem unir aplicacions React i React Native que parlen a través d’un ganxo personalitzat compartit amb Axios per parlar amb un backend NestJS.

preu de la criptografia de l’ós famolenc

Codi Speedrun: https://github.com/jherr/mp-todos

  • 00:00 Introducció
  • 00:42 Configuració del projecte
  • 01:53 Configuració de NestJS
  • 07:05 Construint l'aplicació React
  • 08:48 Construint una biblioteca de tipus compartits
  • 16:39 Construint l'aplicació React-Native
  • 19:15 Construint la biblioteca d'accés a dades
  • 24:45 Outroducció

#axios #axios # react-native #react

www.youtube.com

Nest, Axios, React, React Native Architecture Speedrun

Veiem amb quina rapidesa podem unir aplicacions React i React Native que parlen a través d’un ganxo personalitzat compartit amb Axios per parlar amb un backend NestJS.

becari certificat per Google Cloud