Migració al patró d’opcions del client per a ASP.NET Core

Bloc

Migració al patró d’opcions del client per a ASP.NET Core

Acabem de llançar una nova versió de la nostra integració per a ASP.NET Nucli. El nou paquet segueix el patró de configuració d'altres peces de middleware més de prop. L'antic mètode encara està disponible, però s'ha marcat com a obsolet. En canviar a la nova API, obtindreu un flux de configuració millorat, així com l’opció de configurar elmah.io a appsettings.json.

python per a l'anàlisi financera i el comerç algorítmic

Vegem com es configuraria elmah.io jo ASP.NET Nucli bàsic abans del canvi recent:

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory fac) { app.UseElmahIo('API_KEY', new Guid('LOG_ID')); }

#aspdotnet core #aspdotnet

blog.elmah.io

Migració al patró d’opcions del client per a ASP.NET Core

Acabem de llançar una nova versió de la nostra integració per a ASP.NET Core. El nou paquet segueix el patró de configuració d'altres peces de middleware més de prop. L'antic mètode encara està disponible, però s'ha marcat com a obsolet.