Dominar el Python Return If-else una línia i un codi d'exemple

Bloc

Dominar el Python Return If-else una línia i un codi d'exemple

Com es pot tornar una línia en cas contrari Funció Python ?És senzill que podeu escriure si les sentències de bloc en una sola línia amb el valor de retorn per defecte a la declaració de funció de retorn.

#pythontutorial.eyehunts.com

Dominar el Python Return If-else una línia i un codi d'exemple

El domini de Python retorna if-else una línia i un codi d’exemple. És simple que podeu escriure si les sentències de bloc en una sola línia amb el valor de retorn per defecte ...