Substring més llarga sense repetir caràcters

Bloc

Substring més llarga sense repetir caràcters

Imatge per publicar# programació-problema #rust #algoritmes #leetcode #algoritmes

levelup.gitconnected.com

Substring més llarga sense repetir caràcters

Una cosa a tenir en compte és que Rust no implementa la indexació de cadenes tradicional a causa de problemes que apareixen amb codificacions utf-8.