Conegueu els conceptes bàsics d’una estructura de dades de llistes enllaçades

Bloc

Conegueu els conceptes bàsics d’una estructura de dades de llistes enllaçades

El més probable és que, en el món gegant de la informàtica i el desenvolupament de programari, ensopegueu amb alguna cosa anomenada estructura de dades de llista enllaçada, ja sigui si s’implementa al programari de la vostra futura empresa o si és el tema d’una pregunta a la propera entrevista de codificació. Si, com jo, ets relativament nou en la programació de codificació i desenvolupament de programari, potser pensaràs que ni tan sols sé què és una estructura de dades i molt menys una estructura de dades ** Llista enllaçada **.

escàner react-qr

Imatge per publicar

Amb sort, al final d’aquest breu article, es despertarà la curiositat per conèixer les estructures de dades i entendrà els conceptes bàsics d’una estructura de dades de llistes enllaçades.

Què és una estructura de dades?

Abans de poder comprendre els detalls d’una llista enllaçada, hem d’entendre què és una estructura de dades. Tot i que al principi aquest terme pot resultar intimidatori i aclaparador, en la seva forma més senzilla una estructura de dades és fonamentalment un mètode o esquema per ajudar a l’organització de les dades. Amb les nostres dades organitzades podem utilitzar algoritmes per interactuar amb aquestes estructures de dades.

El tema de les estructures de dades es resumeix en dos tipus, estructures de dades lineals, que inclouen matrius, llistes enllaçades i piles, així com estructures de dades jeràrquiques que inclouen arbres, gràfics i munts. Per a aquest article, ens centrarem en les estructures de dades lineals. Una estructura de dades lineal és quan els elements de dades s’uneixen seqüencialment als elements anteriors i posteriors.

Què és una llista enllaçada?

Ara, aprofundim en els detalls d’una llista enllaçada. Una llista enllaçada és un mètode d’emmagatzematge lineal que pot estructurar molts elements de dades. Cada element està contingut com un node (una unitat bàsica d'una estructura de dades). Els nodes tenen un punter, o també conegut com a enllaç, que pot fer referència al següent node de la seqüència. Mitjançant el punter per accedir als nodes, podem implementar algoritmes per recórrer la llista enllaçada.

Imatge per publicar

Cada llista enllaçada té un cap que representa el punt inicial de la llista i una cua el punter fa referència al valor nul si el següent node és inexistent.

Una altra manera de visualitzar-ho si coneixeu altres llenguatges de programació és imaginar com es recorren les matrius mitjançant l’índex dels elements.

//JS syntax const array = [1, 2, 3] array[0] // outputs => 1 array[array.length-1] // outputs => 3

Però, en comparació amb el funcionament de matrius d'altres llenguatges de programació, amb llistes enllaçades, vosaltres no teniu accés a l'atzar disponible a tots els elements, ja que heu d'iterar seqüencialment a través de la llista.

Una característica única de les llistes enllaçades és com s’emmagatzemen a la memòria. Tot i que una llista enllaçada és una estructura de dades lineal, cada node podria tenir ubicacions físiques diferents a la memòria. A diferència de la majoria de les estructures de dades, els nodes d’una llista enllaçada apunten al node següent, de manera que no han de tocar-se físicament ni estar al costat de l’altre.

# informàtica # programació # desenvolupament # ciència de dades

medium.com

Conegueu els conceptes bàsics d’una estructura de dades de llistes enllaçades

El més probable és que, en el món gegant de la informàtica i el desenvolupament de programari, ensopegueu amb alguna cosa anomenada estructura de dades de llista enllaçada, ja sigui si s’implementa al programari de la vostra futura empresa o si és el tema d’una pregunta a la propera entrevista de codificació.