Obteniu més informació sobre React Data Grid, React Data Table, React Grid

Bloc

Obteniu més informació sobre React Data Grid, React Data Table, React Grid

Quan descrivim components en anglès, podríem utilitzar els termes 'Data Grid', 'Data Table', 'Table' i 'Grid' indistintament. Quan es descriuen components web, les paraules sovint es poden confondre a causa de la seva superposició amb els termes de tecnologia web existents.  • La quadrícula proporciona funcionalitats per al disseny de pàgina vs.
  • Taula de dades que proporciona la representació de dades i certa interactivitat vs.
  • Data Grid que proporciona un nivell d’interactivitat semblant a un full de càlcul basat en dades.

A React Grid es refereix normalment a un control de disseny per crear un disseny de quadrícula sensible per organitzar els components secundaris.

A Taula de reaccions , Taula de dades React o bé React Data Grid fa referència a un component que pot representar files i columnes de dades i permetre a l’usuari interactuar amb les dades, per exemple. ordenació i filtratge de dades, exportació de dades i edició a la cel·la.bash comprova si la cadena conté subcadena

AG Grid és un React Data Grid per a la representació tabular basada en dades. Configuració basada per oferir una experiència d’usuari pròpia amb una programació mínima. AG Grid es pot ampliar per cobrir els requisits específics del projecte i també es pot utilitzar amb Angular, Vue i JavaScript.

#Reaccionar # quadrículablog.ag-grid.com

Obteniu més informació sobre React Data Grid, React Data Table, React Grid

Obteniu més informació sobre React Data Grid, React Data Table, React Grid. Quan es descriuen components web, les paraules sovint es poden confondre a causa de la seva superposició ...