Kubernetes és Docker obsolet

Bloc

Kubernetes és Docker obsolet

Com hem escoltat la majoria de nosaltres, Kubernetes està desactivant Docker com a temps d'execució a partir de la v1.20 en favor dels temps d'execució mitjançant la interfície d'execució del contenidor (CRI), com containerd i CRI-O.

Com guanya diners blockchain?

Però no és un motiu per entrar en pànic. Primer de tot: és una deprecació, és a dir, començareu a rebre un avís a partir de la v1.20, de manera que no us afectarà immediatament. Encara teniu un any complet per plantejar-vos un pla, ja que Docker no tindrà suport a la v1.22, que llançaran a finals del 2021.

Encara que no estigueu preparat en aquest moment, podeu optar per no actualitzar a la v1.22 fins a un moment en què creieu que esteu preparat. Kubernetes encara pegarà les vostres versions existents amb qualsevol actualització de seguretat.

Però abans d’entrar en més detalls sobre com migrar, comprenguem què canvia i en qui afecta.

on comprar el testimoni akash

#kubernetes #programming #devops #docker

medium.com

Kubernetes és Docker obsolet

Kubernetes està desactivant Docker com a temps d'execució a partir de la v1.20 en favor dels temps d'execució mitjançant la interfície d'execució del contenidor (CRI), com containerd i CRI-O. Docker segueix sent una eina útil per construir contenidors i les imatges que resulten de l'execució de Docker build encara es poden executar al clúster de Kubernetes