K Punts més propers a l'origen

Bloc

K Punts més propers a l'origen

Avui resoldrem el problema del veí més proper a k. Abans d’examinar el problema, hauríem de conèixer la fórmula per trobar la distància entre 2 punts.Imatge per publicar

Fórmula de la distància. Font: Khan AcademySi voleu conèixer la derivació d’aquesta fórmula, podeu seguir-la enllaç .

973 . K Punts més propers a l'origenTenim una llista de l'avió. Cerqueu el K punts més propers a l'origen (0, 0).

(Aquí, la distància entre dos punts d'un pla és la distància euclidiana.)

Podeu retornar la resposta en qualsevol ordre. Es garanteix que la resposta serà única (excepte l’ordre en què es troba).

Exemple 1:

Input: points = [[1,3],[-2,2]], K = 1 Output: [[-2,2]] Explanation: The distance between (1, 3) and the origin is sqrt(10). The distance between (-2, 2) and the origin is sqrt(8). Since sqrt(8)

#python #programming # 365dayschallenge #coding # leetcode-medium

medium.com

K Punts més propers a l'origen

Avui resoldrem el problema del veí més proper a k. Abans d’examinar el problema, hauríem de conèixer la fórmula per trobar la distància entre 2 punts.