Mètodes i propietats de cadenes de JavaScript | Tutorial de JavaScript per a principiants

Bloc

Mètodes i propietats de cadenes de JavaScript | Tutorial de JavaScript per a principiants

En aquest vídeo explorarem la propietat de la longitud de la cadena i diversos mètodes útils de cadena de JavaScript. Tot en menys de 8 minuts!

✅ Esquema de conceptes ràpids:
(0:12) Entorn de desenvolupament
(0:43) Extensió del servidor VS Code Live
(1:48) Començant per una variable de cadena
(2:08) La propietat de longitud de la cadena
(2:10) Notació de punts
(2:55) Mètodes de cadena
(3:00) mètode charAt ()
(3:30) mètode indexOf ()
(4:13) mètode lastIndexOf ()
(4:30) mètode slice ()
(5:18) mètode toUpperCase
(5:30) al mètode LowCase
(5:35) inclou el mètode ()
(5:53) mètode split ()
(6:47) On trobar més mètodes de cadena

Per llegir més:
Documents Web MDN: referència de cadenes: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String
MDN Web Docs: mètodes de cadena útils: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Useful_string_methods

#javascript # desenvolupament web # programació # desenvolupador

www.youtube.com

Mètodes i propietats de cadenes JavaScript Tutorial de JavaScript per a principiants

En aquest vídeo explorarem la propietat de la longitud de la cadena i diversos mètodes útils de cadena de JavaScript. Tot en menys de 8 minuts!