Exemple de reemplaçament de Javascript | Mètode Javascript String replace ()

Bloc

Exemple de reemplaçament de Javascript | Mètode Javascript String replace ()

Cadena Javascript replace () és una funció incorporada que busca a la cadena un valor o una paraula clau especificats, o bé Expressió normal , i retorna la nova cadena on se substitueixen els valors especificats. El patró pot ser una cadena o el RegExp , i el reemplaçament pot ser la cadena o un mètode que cal cridar per a cada coincidència.

cartera coinbase to cake

Com substituir la cadena a Javascript

  1. Instal·leu Node.js si no ho feu perquè estem utilitzant Node.js i NPM per executar els exemples de javascript.
  2. Substitució de la cadena mitjançant expressions regulars de Javascript.
  3. Substitució de diverses ocurrències de la subcadena al javascript.
  4. Substitució de diverses paraules de la cadena javascript.
  5. Substitució d'espais en una cadena.

Cadena Javascript replace ()

Javascript replace () El mètode no canvia l'objecte String que crida. Simplement retorna una cadena nova. Per fer una cerca global i substituir-lo, inclòs el commutador g a l'expressió regular. La substitució de text en una cadena és una operació general i sense esforç.

#javascript #regexp #pattern #expressió regular

appdividend.com

Exemple de reemplaçament de Javascript | Mètode Javascript String replace ()

La funció Javascript replace () busca a la cadena un valor o paraula clau especificat o una expressió regular i retorna una cadena nova.