Javascript Array Concat Exemple | Mètode JS Array concat ()

Bloc

Javascript Array Concat Exemple | Mètode JS Array concat ()

Javascript Array concat () és un mètode incorporat que s'utilitza per combinar les dues o més matrius. La funció concat () no modifica la matriu existent, sinó que retorna la matriu nova. El concat () el mètode no s’altera això o qualsevol de les matrius proporcionades com a arguments, però en canvi, retorna una còpia superficial que conté còpies dels mateixos elements combinats de les matrius originals.nba streams reddit 2021

Exemple de matriu Javascript Concat

El mètode Javascript array concat () no modifica les matrius existents, però retorna una nova matriu que conté els valors de les matrius unides. És el signe de la immutabilitat dels objectes perquè no es pot canviar res dins d'una matriu.

Compta com una funció pura, i la funció pura sempre retorna una nova còpia de la matriu d’objectes existent. Si heu utilitzat Redux anteriorment, heu sabut que hem utilitzat aquesta funció concat per retornar un estat nou de la classe i no modificar aquest estat de la classe.#javascript #js array concat

appdividend.com

Javascript Array Concat Exemple | Mètode JS Array concat ()

Javascript array concat () és un mètode incorporat que s’utilitza per combinar les dues o més matrius. La funció concat () no modifica la matriu existent.