Java String substitueix l'exemple | Funció de substitució de cadena () a Java

Bloc

Java String substitueix l'exemple | Funció de substitució de cadena () a Java

J Ava substituir la cadena el mètode retorna la cadena substituint tots els caràcters antics o CharSequence a un nou caràcter o CharSequence. De vegades, cal substituir alguns caràcters d'una cadena per un de nou. També pot ser necessari canviar tota una seqüència de caràcters per una nova seqüència de caràcters, és a dir, substituir una antiga CharSequence amb una nova CharSequence . El java.lang.String.replace () mètode és un mètode integrat de la classe String dissenyat només per a aquest propòsit.

Substitució de la cadena Java

El mètode Java string replace () ** retorna ** la nova cadena resultant de substituir totes les aparicions de caràcters antics de la cadena per caràcters nous.

#java #replace ()

appdividend.com

Java String substitueix l'exemple | Funció de substitució de cadena () a Java

El mètode de substitució de cadenes Java retorna una cadena que substitueix el caràcter antic o CharSequence a un caràcter nou o CharSequence. Com substituir la cadena a Java per exemple.