La cadena Java conté () Exemple | La cadena conté () Mètode a Java

Bloc

La cadena Java conté () Exemple | La cadena conté () Mètode a Java

Java string contains () és un mètode incorporat que es va introduir a la versió 1.5 de Java i que s’utilitza per trobar la seqüència de caràcters d’una cadena determinada. Si es troba aquesta seqüència, torna veritat, en cas contrari, torna falsa. La funció Java String contains () s'utilitza per comprovar si la cadena conté la seqüència de caràcters particular o no.

La cadena Java conté un exemple

Cadena de Java conté () mètode cerca la seqüència de caràcters d'aquesta cadena. Torna cert en cas contrari, si es troba una seqüència de valors de caràcters en aquesta cadena fals .

Sintaxi

public boolean contains(CharSequence sequence)

El seqüència: especifica la seqüència de caràcters a cercar.

La cadena #java #java conté

appdividend.com

La cadena Java conté () Exemple | La cadena conté () Mètode a Java

Java string contains () és un mètode incorporat que es va introduir a la versió 1.5 de Java i que s’utilitza per trobar la seqüència de caràcters d’una cadena determinada.