Descripció i responsabilitats de la feina del desenvolupador de Java per al 2021

Bloc

Descripció i responsabilitats de la feina del desenvolupador de Java per al 2021

Si voleu crear un projecte Java el 2021, teniu dues opcions. El primer és començar a aprendre aquest idioma pel vostre compte, el segon és contractar un desenvolupador de Java. La segona opció és òbviament preferible, però abans de passar a la contractació directa, esbrinem quines són les funcions i responsabilitats del desenvolupador de Java i les maneres de contractar aquest especialista de forma rendible, en funció de les especificitats del vostre projecte.Funcions i responsabilitats del desenvolupador de Java

En la majoria dels casos, una descripció del treball del desenvolupador de Java descriu les tasques següents.

  • La codificació Java és la tasca principal d’aquest especialista.
  • Participació en proves de projectes. Si el projecte utilitza un enfocament DevOps, els desenvolupadors participen en la prova i depuració de projectes a més d’escriure el codi en si.
  • Participació en la gestió de projectes. La col·laboració i la comunicació del gestor de projectes i desenvolupadors de Java són essencials a l’hora de definir el termini i preparar un informe per al propietari del producte.
  • Seguint metodologies de desenvolupament Lean i Agile. Aquests són els enfocaments de desenvolupament que cal seguir al desenvolupador Java competent.

Tot i això, atès que cada projecte és específic, hi pot haver requisits addicionals per a desenvolupadors de Java. Per exemple, experiència de desenvolupament de projectes de comerç electrònic o coneixement d’una llengua estrangera específica a més de l’anglès.#java

dzone.com

Descripció i responsabilitats de la feina per a desenvolupadors de Java per al 2021

Apreneu les funcions, funcions i responsabilitats de les tasques dels desenvolupadors de Java que es reflecteixen en una descripció de la feina, així com les maneres més efectives de contractar desenvolupadors de Java el 2021.