Filtre de mapa pla i mapa de flux de Java 8

Bloc

Filtre de mapa pla i mapa de flux de Java 8

Stream map et permet llegir cada element i transformar els valors que es troben al corrent lliurant-altreStream amb el resultat per seguir realitzant operacions.

Com utilitzar Stream map

Com pots veure en l'exemple a continuació map () rep una funció com a paràmetre per a realitzar alguna transformació sobre cada element i retorna un altre Stream sobre el qual pots seguir treballant.Observa en l'exemple a continuació transformem cada element en un String en majúscula i després ho posem en una nova llista.

#javapreguntes avançades sobre entrevistes angulars

experto.dev

Filtre de mapa pla i mapa de flux de Java 8

Java 8 Stream map flatMap i filter. Stream map et permet llegir cada element i transformar els valors que es troben a l'Stream lliurant altre Stream amb el resultat per seguir realitzant operacions.