Introducció a Scikit-learn Pipelines

Bloc

Introducció a Scikit-learn Pipelines

Com simplificar les operacions de preprocessament

En una tasca d’aprenentatge automàtic típica, és probable que les funcions no tinguin el format més atractiu per a un model. Per tant, normalment necessitem processar les funcions abans d’entrenar.

Les operacions habituals de preprocessament són la manipulació de valors que falten, l’escala de les funcions numèriques i la codificació de les característiques categòriques. Les operacions de preprocessament es poden considerar transformant les característiques en cert sentit.

els nens veuen els fantasmes zippyshare

El mòdul de canonades de Scikit-learn és una eina que facilita i preprocessa la combinació de les transformacions en una canonada. És important tenir en compte que els passos intermedis d'una canonada han de transformar una característica. Per tant, han de ser capaços d’implementar els mètodes d’ajust i transformació.

En aquest article, crearem una canalització per transformar funcions per a un model d’aprenentatge automàtic.
# intel·ligència artificial # aprenentatge automàtic #python # ciència-de-dades # scikit-learn

codi d’activació del roku netflix

towardsdatascience.com

Introducció a Scikit-learn Pipelines

El mòdul de canonades de Scikit-learn és una eina que facilita i preprocessa la combinació de les transformacions en una canonada. Crearem una canalització per transformar funcions per a un model d’aprenentatge automàtic.